Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS xã Sơn Hải

An Tiến- Sơn Hải - Bảo Thắng - Lào Cai
lci-baothang-thcsxasonhai@edu.viettel.vn